Contractmanagement
Blijven krijgen wat nodig is

Leergang Contractmanagement

Gaat contractmanagement nu over de feitelijk gemeten prestaties, of staat de mening van jouw collega's daarover centraal? Welke rol denk je dat de tevredenheid van collega's speelt bij het wel of niet gebruiken van een afgesloten contract?

Tevredenheid

In 6 dagen (plus een terugkommiddag) behandelt deze Leergang de diverse aspecten en randvoorwaarden voor succesvol contractmanagement. In hoog tempo ontwikkelt 'contractmanagement' zich van activiteit tot compleet vakgebied. Dat is niet verwonderlijk, want het is een logische volgende stap  in de professionalisering van de inkoopfunctie binnen organisaties.

De eerdere professionaliseringsstappen waren vooral gericht op het eerder betrekken van de inkoper bij het inkoopproces, en het zich ontworstelen aan het administratieve bestelproces. Binnen het 'tactische' deel van het proces kan de inkoper zowel in de specificatiefase als bij de selectie een basis helpen leggen voor de mogelijke resultaten. Maar het gaat hier nog steeds over 'mogelijke' resultaten. Goede voornemens dus. Want als de praktijk anders uitpakt dan de theorie, kunnen die 'resultaten' snel verdampen.

Dit verschil tussen theorie en praktijk noodzaakt organisaties om meer aandacht te schenken aan het managen van de feitelijke prestaties in de dagelijkse praktijk. Uiteindelijk leidt dit tot een andere invulling van de eerste fasen in het inkoopproces. 

Hiermee staat contractmanagement dichter bij de dagelijkse praktijk en bij de belanghebbenden in de lijn die nu eenmaal de door de leverancier(s) te leveren prestatie(s) nodig hebben om hun eigen prestatie te leveren en uiteindelijk de klanten tevreden te stellen. En jij beseft dat organisaties geen zaken met elkaar doen; mensen doen zaken met elkaar. En mensen zijn voorspelbaar irrationeel, primair emotioneel gedreven en (gelukkig) enorm beinvloedbaar.

Daarnaast volgen nieuwe ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op.  Dit betekent dat bij een contractduur van enkele jaren, de kans groot is dat gedurende de looptijd een aantal afspraken structureel gewijzigd kunnen of moeten worden.

Voor wie

Als inkoper, senior inkoper of contractmanager, wil je  ervoor zorgen dat er meer rendement komt uit de contracten die aanwezig zijn. En je beseft dat dit ook betekent dat ze op een andere manier moeten worden afgesloten. Of je bent als lijnmanager verantwoordelijk voor de output van jouw afdeling, en wil graag dat leveranciers prestaties leveren die meer aansluiten bij jouw behoefte en die van de medewerkers en collega’s. Jij kunt ook inkoopmanager zijn met de nieuwe taak om contractmanagement te gaan invoeren bij jouw organisatie.  

Je functioneert minimaal op HBO niveau en hebt mogelijk al een Nevi (of verglijkbaar) diploma.

 

Resultaat

Na het doorlopen van deze leergang heb je:

  • Een business gedreven visie op Contractmanagement; 
  • Voldoende kennis van en inzicht in contractmanagement om binnen de eigen organisatie contractmanagement in te voeren of te verbeteren;
  • Een duidelijk beeld hoe je anders moet gaan kopen om beter te kunnen managen;
  • Aangescherpte beinvloedingsvaardigheden;
  • Een daarbij behorende uitgebreide (digitale) toolkit;
  • Een interactief iBook voor op de iPad
  • Eeuwigdurend toegang tot de meest recente lesmaterialen voor deze leergang
     

Het trainingsmateriaal wordt digitaal aangeboden. Als naslagwerk gebruiken wij een interactief iBook met daarin filmpjes, animaties en downloads. Dit boek is uitsluitend op een Apple iPad te lezen. Daarom leveren wij bij deze leergang een Apple iPad ( wifi) mee. Bij de prijs voor deze 7-daagse leergang zijn de iPad, het interactieve iBook, lunches, diners en vrij gebruik van alle standaarden, templates en hulpmiddelen inbegrepen, evenals de terugkommiddag waarin je jouw ervaringen onder begeleiding van de trainer met collegadeelnemers deelt en adviezen krijgt over hoe je verder kunt.

Mocht je al een iPad hebben, dan kunt u € 300,- excl. BTW van de prijs van de leergang aftrekken. Bij het inschrijven kun je aangeven of je met of zonder iPad wilt bestellen.

Documentatie
Download de factsheet met indicatief programma.
Data en lokatie
Bekijk waar en wanneer je deze leergang kunt volgen.
Prijs

€ 4.225,- excl. BTW,

inclusief iPad