Categoriemanagement
Een continu proces

Leergang Categoriemanagement

Veel Inkoopprofessionals kampen met het probleem dat de dagelijkse realiteit het altijd wint van de onzekere, onduidelijke en vooral abstracte toekomst. Want of je nu actief bent als inkoper in de eerste fases van het inkoopproces om te komen tot een overeenkomst met de potentieel meest geschikte leverancier(s), of dat je als contractmanager probeert alle prestaties op elkaar af te stemmen en aan te passen aan de veranderende werkelijkheid, er is altijd wel iets wat met spoed aandacht vereist.

Vinger aan de pols

In 6 dagen (plus een terugkommiddag) gaan wij tijdens deze leergang kijken en leren hoe het structureel werken aan een inkooppakket (Categorie), los van de dagelijkse beslommeringen, jou kan helpen om juist in die dagelijkse inkoopprocessen tijdwinst te boeken en om verbeteringen meteen toe te passen en niet te laten wachten tot het volgende contract…..

Ook bij Categoriemanagement vormt voor ons de business focus het uitgangspunt; gericht op prestaties die de klant raken, die aansluiten op het bestaansrecht van de organisatie, die onderscheidend vermogen en concurrentievoordeel opleveren. Want alleen dié prestaties rechtvaardigen de investering in tijd, energie en geld.

Zo kan bij een organisatie die zich van anderen onderscheidt door een hoge mate van klantgerichtheid in bijvoorbeeld de vorm van een effectief klantcontactcentrum, dit centrum als “categorie” worden benaderd. Immers, wanneer een klant naar dat centrum belt met een vraag, is het krijgen van een tevredenstemmend antwoord afhankelijk van de onderling samenhangende prestaties van meerdere leveranciers én de eigen organisatie. Wanneer één van die prestaties achterblijft, blijft het tevredenstemmende antwoord uit.
Een categorie hoeft dus niet persé te bestaan uit gelijkvormige producten of diensten.

Analyses.
Onze aanpak van Categoriemanagement rust op vier analyses: de interne analyse (eigen organisatie, processen, mensen en ontwikkelingen), de externe analyse (klanten, leveranciers, technologie en maatschappij), de supply chain analyse (voortbrengingsketens en kostenstructuren) en de analyse van verbeterpotentieel binnen die drie gebieden. Allen vanuit het oogpunt van business focus, resulterend in een Categorieplan.

Continu.
Een Categorieplan is nooit “klaar”. Alles verandert voortdurend. Een categorieteam, samengesteld uit belanghebbenden uit diverse disciplines, houdt continu vinger aan de pols en past waar nodig het Categorieplan aan. Zo geeft een Categorieplan altijd de laatste stand van zaken weer. Dit biedt de mogelijkheid om direct afspraken en prestaties aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid of geeft alle benodigde informatie om een nieuw inkoopproces te starten. Specifiek marktonderzoek, of de gekunstelde procedure van “marktconsultatie” bij aanbestedingen, is dan overbodig. Je kunt dus sneller een nieuwe vraag in de markt zetten.
Voor veel aanbestedende diensten is dit een prima middel om “onrechtmatigheid” door té laat beginnen, terug te dringen.

Voor wie

Zowel ervaren als beginnende Categoriemanagers kunnen hun voordeel doen met deze leergang. Onze verfrissende kijk op het brede inkoopvak geeft nieuwe inzichten en verse aanknopingspunten voor de verdere verbetering of invoering van categoriemanagement. Maar ook voor inkopers en contractmanagers biedt het stof tot nadenken.
Enige ervaring met inkoop en/of contractmanagement is wel een vereiste. Je functioneert op HBO-niveau.

 

Resultaat

Na het doorlopen van deze leergang:

  • Benader je  Categoriemanagement met business focus;
  • Heb je voldoende kennis en inzicht om Categoriemanagement bij jouw organisatie in te voeren of verder te verbeteren.
  • Beschik je over de juiste tools en templates om een Categorieplan op te stellen en de analyses voor jouw organisatie uit te voeren.
  • Zijn jouw communicatieve vaardigheden verder aangescherpt;
  • Kun je gebruik maken van de uitgebreide digitale toolkit;;
  • Lees je alles na in het interactieve iBook op de iPad;
  • Heb je eeuwigdurend toegang tot de meest recente lesmaterialen voor deze leergang (updates).

 

Inclusief

Het trainingsmateriaal wordt digitaal aangeboden. Als naslagwerk gebruiken wij een interactief iBook met daarin filmpjes, animaties en downloads. Dit boek is uitsluitend op een Apple iPad te lezen. Daarom leveren wij bij deze leergang een Apple iPad (wifi) mee.

Bij de prijs voor deze 7-daagse leergang zijn de iPad, het interactieve iBook, lunches, diners en vrij gebruik van alle standaarden, templates en hulpmiddelen inbegrepen, evenals de terugkommiddag waarin je jouw ervaringen onder begeleiding van de trainer met collegadeelnemers deelt en adviezen krijgt over hoe je verder kunt.

Mocht je al een iPad hebben, dan kunt u € 300,- excl. BTW van de prijs van de leergang aftrekken. Bij het inschrijven kun je aangeven of je met of zonder iPad wilt bestellen.

Documentatie
Download de factsheet met een indicatief programma.
Data en lokatie

Bekijk waar en wanneer je deze leergang kunt volgen.

Prijs

€ 4.225,- excl. BTW,

inclusief iPad