Nieuwsitem

Partnership E-ProQure

InkoopAcademie en E-proQure, onafhankelijk kenniscentrum voor e-Procurement, hebben  een partnerovereenkomst  gesloten. Vanuit dat partnership gaan Antoinette Vriend (E-proQure) en Gert Walhof (gertwalhofadvies) bij InkoopAcademie een aantal workshops en trainingen op het gebied van e-Procurement ontwikkelen en uitvoeren, te beginnen met de workshop E-aanbesteden (business case in één dag). De eerste workshops staan gepland in februari en maart 2015 in zowel Hilversum als Den Haag. Deelnemers kunnen zich nu al inschrijven op inkoopacademie.nl .

 

Aanleiding voor de workshop E-aanbesteden  vormt het onderzoek “E-aanbesteden in Nederland: de tijd dringt” dat E-proQure, in samenwerking met het Lectoraat Inkoopmanagement van de Hanzehogeschool Groningen heeft uitgevoerd. Daaruit blijkt dat veel  aanbestedende diensten nog niet klaar zijn voor E-aanbesteden. Volledig digitaal aanbesteden wordt immers vanaf 18 april 2016 verplicht voor Europese aanbestedingen. Zoals op dinsdag 25 november op "De dag van het Elektronisch Aanbesteden” door Antoinette en Gert in een presentatie werd toegelicht, genieten aanbestedende diensten, die E-aanbesteden hebben geïmplementeerd, veel voordelen. Een praktische workshop, waarbij naast het bouwen van een business case voor E-aanbesteden vooral aandacht is voor concrete handvatten hoe de overstap naar E-aanbesteden succesvol  te maken , kan net die opstap zijn die men nodig heeft. 

 

Vanuit het perspectief van InkoopAcademie, waar inkopen met business focus en het emotionaliseren van het inkoopvak uitgangspunten zijn, zorgt E-aanbesteden ervoor dat de primaire aandacht uit kan gaan naar de inhoud: de te bereiken resultaten en de daarvoor benodigde samenwerking tussen aanbesteders en inschrijvers.