Contractmanagement
Het managen van tevredenheid

Workshop Contractmanagement

Contractmanagement is "hot". De dagelijkse praktijk van uw collega's is blijkbaar weerbarstiger dan tijdens het inkooptraject werd gedacht. Er moet een en ander aangepast worden, want "men" is niet tevreden over de geleverde prestaties. Wat nu?

Feiten of emotie?

“Contractmanagement” is een container-begrip; u kunt het met een collega hebben over contractmanagement, waarbij u doelt op het managen van de prestaties van één bepaald contract, terwijl uw collega denkt in termen van alle uitgaven in relatie tot het hebben van contractuele afspraken voor die uitgaven (contractdekking). Voordat wij het onderwerp “contractmanagement” doelgericht kunnen bespreken, moeten we dus een duidelijk beeld hebben van de verschillende ladingen die door deze vlag worden gedekt. In deze workshop komen alle inhoudelijke varianten van het begrip “contractmanagement” aan bod.

Voor wie

Deze workshop is gericht op iedereen die vanuit zijn of haar functie meer inzicht wil hebben in contractmanagement (in de ruimste zin) en die door het succesvol managen van wederzijdse afspraken het inkoopresultaat verder wil verbeteren. Inkopers, inkoopmanagers, projectmanagers en andere belanghebbenden bij de concrete resultaten van contracten zoals contracteigenaren en budgethouders.

 

Resultaat

Na afloop van de workshop bent u in staat om:

  • te bepalen of u de “juiste” contracten heeft;
  • contractbeheer op te zetten zodat u inzichtelijk kunt maken welke contracten actief zijn;
  • op basis van contractbeheer kansen te identificeren; zowel in relatie tot de verschillende contracten en het contractgebruik als in relatie tot de betrokken belanghebbenden (accountmanagement);
  • een aanpak te hanteren die de onderlinge afhankelijkheid tussen contracten in relatie tot het eindresultaat inzichtelijk maakt;
  • de zin en onzin van algemene voorwaarden en juridische elementen te beoordelen;
  • contracten op te stellen die ook echt te managen zijn (resultaatgericht) op basis van een duidelijke structuur en wederzijdse prestaties;
  • middels een goede voorbereiding (specificatie en selectie) te komen tot contracten waarin wederzijdse afspraken de basis vormen voor echte resultaten in de praktijk.
U ontvangt bij deze workshop een iPad (wifi) waarop u het interactieve iBook meteen kunt lezen. Mocht u al een Apple iPad hebben, dan kunt u € 150,- van de prijs aftrekken. Bij inschrijving kunt u aangeven of u met of zonder iPad wilt bestellen. Alle prijzen zijn excl. BTW.
Documentatie
Download de factsheet.
Data en lokatie
Bekijk waar en wanneer u deze workshop kunt volgen.
Prijs

€ 899,- excl. BTW,

inclusief iPad.