Categoriemanagement
Een continu proces

Leergang Categoriemanagement

Veel Inkoopprofessionals kampen met het probleem dat de dagelijkse realiteit het altijd wint van de onzekere, onduidelijke en vooral abstracte toekomst. Want of u nu actief bent als inkoper in de eerste fases van het inkoopproces om te komen tot een overeenkomst met de potentieel meest geschikte leverancier(s), of dat u als contractmanager probeert alle prestaties op elkaar af te stemmen en aan te passen aan de veranderende werkelijkheid, er is altijd wel iets wat met spoed aandacht vereist.

Vinger aan de pols

In 6 dagen (plus een terugkommiddag) gaan wij tijdens deze leergang kijken en leren hoe het structureel werken aan een inkooppakket (Categorie), los van de dagelijkse beslommeringen, u kan helpen om juist in die dagelijkse inkoop-processen tijdwinst te boeken en om verbeteringen meteen toe te passen en niet te laten wachten tot het volgende contract…..

Ook bij Categoriemanagement vormt voor ons de business focus het uitgangspunt; gericht op prestaties die de klant raken, die aansluiten op het bestaansrecht van de organisatie, die onderscheidend vermogen en concurrentievoordeel opleveren. Want alleen dié prestaties rechtvaardigen de investering in tijd, energie en geld.

Zo kan bij een organisatie die zich van anderen onderscheidt door een hoge mate van klant-gerichtheid in bijvoorbeeld de vorm van een effectief klantcontactcentrum, dit centrum als “categorie” worden benaderd. Immers, wanneer een klant naar dat centrum belt met een vraag, is het krijgen van een tevredenstemmend antwoord afhankelijk van de onderling samenhangende prestaties van meerdere leveranciers én de eigen organisatie. Wanneer één van die prestaties achterblijft, blijft het tevredenstemmende antwoord uit.
Een categorie hoeft dus niet persé te bestaan uit gelijkvormige producten of diensten.

Analyses.
Onze aanpak van Categoriemanagement rust op vier analyses: de interne analyse (eigen organisatie, processen, mensen en ontwikkelingen), de externe analyse (klanten, leveranciers, technologie en maatschappij), de supply chain analyse (voortbrengingsketens en kostenstructuren) en de analyse van verbeterpotentieel binnen die drie gebieden. Allen vanuit het oogpunt van business focus, resulterend in een Categorieplan.

Continu.
Een Categorieplan is nooit “klaar”. Alles verandert voortdurend. Een categorieteam, samengesteld uit belanghebbenden uit diverse disciplines, houdt continu vinger aan de pols en past waar nodig het Categorieplan aan. Zo geeft een Categorieplan altijd de laatste stand van zaken weer. Dit geeft u de mogelijkheid om direct afspraken en prestaties aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid of geeft u alle benodigde informatie om een nieuw inkoopproces te starten. Specifiek marktonderzoek, of de gekunstelde procedure van “marktconsultatie” bij aanbestedingen, is dan overbodig. U kunt dus sneller een nieuwe vraag in de markt zetten.
Voor veel aanbestedende diensten is dit een prima middel om “onrechtmatigheid” door te laat beginnen, terug te dringen.

Voor wie

Zowel ervaren als beginnende Categoriemanagers kunnen hun voordeel doen met deze leergang. Onze verfrissende kijk op het brede inkoopvak geeft u nieuwe inzichten en verse aanknopingspunten voor de verdere verbetering of invoering van categorie-management. Maar ook voor inkopers en contractmanagers biedt het stof tot nadenken.
Enige ervaring met inkoop en/of contractmanagement is wel een vereiste. U functioneert op HBO-niveau.

 

Resultaat

Na het doorlopen van deze leergang:

  • Benadert u Categoriemanagement met business focus;
  • Heeft u voldoende kennis en inzicht om Categoriemanagement bij uw organisatie in te voeren of verder te verbeteren.
  • Beschikt u over de juiste tools en templates om een Categorieplan op te stellen en de analyses voor uw organisatie uit te voeren.
  • Zijn uw communicatieve vaardigheden verder aangescherpt;
  • Kunt u gebruik maken van de uitgebreide digitale toolkit;;
  • Leest u alles na in uw interactieve iBook op uw iPad;
  • Heeft u eeuwigdurend toegang tot de meest recente lesmaterialen voor deze leergang (updates).

 

Inclusief

Het trainingsmateriaal wordt u digitaal aangeboden. Als naslagwerk gebruiken wij een interactief iBook met daarin filmpjes, animaties en downloads. Dit boek is uitsluitend op een Apple iPad te lezen. Daarom leveren wij bij deze leergang een Apple iPad (32 GB, wifi) mee.

Bij de prijs voor deze 6-daagse leergang zijn de iPad, het interactieve iBook, lunches, diners en vrij gebruik van alle standaarden, templates en hulpmiddelen inbegrepen, evenals de terugkommiddag waarin u uw ervaringen onder begeleiding van de trainer met uw collegadeelnemers deelt en adviezen krijgt over hoe u verder kunt.

Mocht u al een iPad hebben, dan kunt u € 400,- excl. BTW van de prijs van de leergang aftrekken. Bij het inschrijven kunt u aangeven of u met of zonder iPad wilt bestellen.

Daarnaast wordt u uitgenodigd voor de unieke InkoopAcademie Alumni events, waar u met andere ex-deelnemers kunt netwerken en ervaringen kunt uitwisselen.

Documentatie
Download de factsheet met een indicatief programma.
Data en lokatie

Bekijk waar en wanneer u deze leergang kunt volgen.

Prijs

€ 4.225,- excl. BTW,

inclusief iPad