Bevolkingsonderzoek Nederland kiest InkoopAcademie als ontwikkelpartner voor de komende jaren. Daartoe ondertekenden Koen Franken van Bevolkingsonderzoek Nederland en Fred Wittmaekers van InkoopAcademie een ontwikkel overeenkomst. Bevolkingsonderzoek Nederland maakt de transitie door naar ondermeer Inkopen met Business focus en wordt hierin ondersteund door InkoopAcademie. Startend met een korte scan en een aansluitend inkoopverbeterplan waarin elementen als inkoopbeleid, structuur, persoonlijke ontwikkelplannen en inkoopopleidingen een plek kregen. De eerste inkoopprofessionals van Bevolkingsonderzoek Nederland hebben de leergang InkoopPraktijk A al met veel plezier en succes doorlopen.