Bedrijfsinterne opleidingen (NL)

Al onze Workshops, Trainingen en Leergangen zijn opgebouwd uit modules; modules die gekoppeld zijn aan ons inkoopmodel. Dat model bestaat uit de InkoopFunctie (missie, visie, beleid, inkoopbeleid, rollen en verantwoordelijkheden, doelstellingen, ethiek), het InkoopProces (de volgordelijke stappen om te komen tot invulling van een behoefte), InkoopMarketing (het verkopen en positioneren van ‘het doen van inkopen’, de inkoopafdeling en de inkoopprofessional bij zowel collega’s, leveranciers, klanten en andere belanghebbenden) en InkoopVerbetering (alles wat aan de eerdere drie gebieden verbeterd kan worden om succesvoller te zijn als organisatie). ┬áDit betekent dat wij zowel de hier aangeven vormen bedrijfsintern kunnen uitvoeren, maar dat wij ook op basis van de modules een opleiding op maat kunnen samenstellen. De eerste vraag zal dan altijd zijn: wat hoop je dat er morgen beter gaat dan vandaag?

De toespitsing op jouw bedrijfspraktijk realiseren wij vooral door zeer ervaren trainers in te zetten. Trainers die vele organisaties hebben bijgestaan in het realiseren van hun inkoopambities en die de training kunnen aanpassen aan het niveau en interessegebied van jouw medewerkers.

Graag maken wij een afspraak om over jullie opleidingswensen te spreken. Wat verwacht je namelijk dat er gaat gebeuren nadat je een opleiding voor jouw mensen gekocht hebt?