Ontwikkelpartner

InkoopAcademie: de opleider die méér voor je doet.

Bij ons staat het realiseren van inkoopambities bij onze klanten voorop.

Met een opleiding kunnen wij de deelnemers wel nieuwe inzichten geven en de nodige vaardigheden bijbrengen om het naar hun praktijk te vertalen, maar na de laatste opleidingsdag houdt onze invloed op. Om die reden hebben wij een aantal jaar geleden de ’terugkommiddagen’ geïntroduceerd. Een maand of twee na afloop van de leergang komen de deelnemers dan weer bij elkaar, waarbij zij bespreken wat er van al hun opgegeven ambities terecht is gekomen. De ervaring leert dat de deelnemers dan ook daadwerkelijk meer werk maken van het operationaliseren van hun goede voornemens. Ze willen immers niet voor joker staan bij hun collega deelnemers. Om dit nog verder te stimuleren, hebben we vorig jaar het ’training-on-the-job’ toegevoegd; ieder deelnemer krijgt, inclusief bij de leergang, 2 uur coaching aangeboden om te helpen bij het vertalen van die ambities naar de praktijk.

In 2023 breiden wij onze dienstverlening verder uit. Lees meer hierover in de onderstaande flyer over InkoopAcademie als ontwikkelpartner; de opleider die méér voor je doet. Wilt u weten wat ons partnership inhoudt? Klik hier.

  

Kinderfonds MAMAS steunt de MAMAS van Zuid-Afrika: sterke, indrukwekkende vrouwen die opstaan voor kinderen in ernstige armoede. Deze vrouwen organiseren zelf dagelijkse zorg, bescherming, eten, warmte en liefde voor nu al 60.000 kinderen in 59 prachtige projecten. De MAMAS ontfermen zich structureel over de meest kwetsbare kinderen en helpen hen om veilig, gezond, goed opgeleid en sociaal vaardig groot te worden.

Het prachtige Zuid-Afrika kent uitzonderlijke tegenstellingen op terreinen als welvaart, economie, toegang tot onderwijs, gezondheidszorg etc. Dit heeft extreme ontwikkelingen op gebieden als armoede, geweld, seksueel misbruik, criminaliteit en hiv-aids tot gevolg. Op dit moment leven meer dan 10 miljoen kinderen in onmenselijke armoede.

Gelukkig zijn er de MAMAS. De MAMAS zijn vrouwen (en een enkele man) in Zuid-Afrika die niet wegkijken als een kind in nood is, die zich geroepen voelen iets aan de situatie te doen. Zij zijn veelal 10 tot 15 jaar geleden kleinschalig begonnen, simpelweg omdat ze het niet langer konden aanzien. Op de straathoek, in de garage, in de lokale kerk… Met de ambitie, het doorzettingsvermogen en de passie om een veilige plek voor kinderen te realiseren, met begeleiding en liefde. Waar ze huiswerk kunnen maken, veilig kunnen spelen en een bord eten krijgen. Wil je meehelpen? Kijk nu wat je kunt bijdragen!