Opleiding contractmanagement

Gaat contractmanagement nu over de feitelijk gemeten prestaties,
of staat de mening van jouw collega’s daarover centraal?
Welke rol denk je dat de tevredenheid van collega’s speelt
bij het wel of niet gebruiken van een afgesloten contract?

 

Tevredenheid

In zes dagen (één dag per week plus een terugkom middag) behandelt deze opleiding de diverse aspecten en randvoorwaarden voor succesvol contractmanagement.

In hoog tempo ontwikkelt contractmanagement zich van activiteit tot compleet vakgebied. Dat is niet verwonderlijk, want het is een logische volgende stap in de professionalisering van de inkoopfunctie en verbreding van de aandacht van de inkoopafdeling binnen organisaties.

De eerdere professionaliseringsstappen waren vooral gericht op het eerder betrekken van de inkoper bij het inkoopproces, en het zich ontworstelen aan het administratieve bestelproces. Binnen het ‘tactische’ deel van het proces kan de inkoper zowel in de specificatiefase als bij de selectie een basis helpen leggen voor de mogelijke resultaten. Maar het gaat hier nog steeds over ‘mogelijke’ resultaten. Goede voornemens dus. Want als de praktijk anders uitpakt dan de theorie, kunnen die ‘resultaten’ snel verdampen.

Dit verschil tussen theorie en praktijk noodzaakt organisaties om meer aandacht te schenken aan het managen van de feitelijke prestaties in de dagelijkse praktijk. Uiteindelijk leidt dit tot een andere invulling van de eerste fasen in het inkoopproces. Hiermee staat contractmanagement dichter bij de dagelijkse praktijk en bij de belanghebbenden in de lijn die nu eenmaal de door de leverancier(s) te leveren prestatie(s) nodig hebben om hun eigen prestatie te leveren en uiteindelijk de klanten tevreden te stellen. 

En jij beseft dat organisaties geen zaken met elkaar doen; mensen doen zaken met elkaar. En mensen zijn voorspelbaar irrationeel, primair emotioneel gedreven en (gelukkig) enorm beïnvloedbaar.

Daarnaast volgen nieuwe ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. Dit betekent dat bij een contractduur van enkele jaren, de kans groot is dat gedurende de looptijd een aantal afspraken structureel gewijzigd kunnen of moeten worden. Je wilt voorkomen dat dit ofwel grote financiële en operationele gevolgen heeft, of dat in de praktijk blijkt dat de gecontracteerde leverancier helemaal niet in staat is om de gewijzigde prestatie te leveren.

 

Voor Wie?

Als contractmanager, inkoper of senior inkoper, wil je ervoor zorgen dat jouw collega’s succesvol zijn met, en tevreden zijn over, de contracten die aanwezig zijn. Je beseft dat dit ook betekent dat contracten op een andere manier moeten worden afgesloten.

Of je bent als lijnmanager verantwoordelijk voor de output van jouw afdeling, en wil graag dat leveranciers prestaties leveren die meer aansluiten bij jouw behoefte en die van jouw collega’s.

Jij kunt ook inkoopmanager zijn met de nieuwe taak om contractmanagement te gaan invoeren bij jouw organisatie. Je functioneert minimaal op HBO niveau en hebt mogelijk al een Nevi (of vergelijkbaar) diploma.

Resultaat

Na het doorlopen van deze opleiding heb je:

  • Een visie op Contractmanagement gebaseerd op inkopen met business focus (contractmanagement met het oog op de klant, met het oog op geld verdienen in plaats van geld uitgeven);
  • Voldoende kennis van en inzicht in contractmanagement om binnen de eigen organisatie contractmanagement in te voeren of te verbeteren;
  • Een duidelijk beeld hoe je anders moet gaan kopen om beter te kunnen managen;
  • Aangescherpte beïnvloedingsvaardigheden;
  • Een daarbij behorende uitgebreide (digitale) toolkit;
  • Een interactief eBook (EPUB3) voor op de iPad en android tablets;
  • Eeuwigdurend toegang tot de meest recente lesmaterialen voor deze opleiding

Het trainingsmateriaal wordt digitaal aangeboden. Als naslagwerk gebruiken wij een interactief eBook met daarin filmpjes, animaties en downloads. Dit boek is een EPUB3 boek en is geoptimaliseerd voor de Apple iPad. Daarom leveren wij bij deze opleiding een Apple iPad ( wifi) mee. Zie de iPad als een digitale trainingsmap. Het interactieve boek is echter ook op een Android tablet te lezen.

Bij de prijs voor deze zesdaagse opleiding zijn de iPad, het interactieve eBook, lunches, diners en vrij gebruik van alle standaarden, templates en hulpmiddelen inbegrepen, evenals de terugkommiddag waarin je jouw ervaringen onder begeleiding van de trainer met collega deelnemers deelt en adviezen krijgt over hoe je verder kunt.

Mocht je al een iPad hebben, dan wordt de prijs van deze iPad van de prijs van de opleiding afgetrokken. Bij het inschrijven kun je aangeven of je met of zonder iPad wilt bestellen en wordt het verschil zichtbaar.

 

documentatie

Documentatie

Download de factsheet

Downloaden
data en lokatie

Data en lokatie

Bekijk waar en wanneer je deze workshop kunt volgen

 
Zie overzicht
kosten

Prijs

ex BTW

Inschrijven