Training-on-the-job

InkoopAcademie helpt dagelijks om inkoop leuker te maken. Plezier hangt uiteraard sterk samen met daadwerkelijk bereikt succes. Met onze trainers en coaches helpen we dagelijks inkopers, contractmanagers, categoriemanagers en inkoopmanagers (neem een kijkje op www.inkoopacademie.nl voor ons complete aanbod aan opleidingen).

Maar met alleen het volgen van een opleiding, zowel ‘open’ als bedrijfsintern, ben je er nog niet. Want hoe maak je met al die inzichten jouw carrière echt leuker? Hoe wordt de ‘outcome’ van de inkoopfunctie relevanter voor jullie klanten (of burgers)? Hoe kunnen leveranciers optimaal bijdragen aan de waardeketen van jouw organisatie? Hoe kun je optimaal vorm geven aan dat ene complexe project binnen jouw organisatie, jullie markt en specifieke context? Welke rol kun jij daar als professional dan in spelen?

Sinds jaar en dag helpen we daarom directies, ex-deelnemers en andere professionals met succesvolle implementatie en uitwerking van vraagstukken in hun dagelijkse praktijk. Om de bestaande en nieuwe mogelijkheden meer bekend en toegankelijk te maken hebben we deze ‘Training on the job’ mogelijkheden nu duidelijk op onze website geplaatst:

Training op inkoop, contractmanagement en categoriemanagement: toets je aanpak voor een complex inkoopproject, een stevig te managen contract, een te optimaliseren categorie in jouw praktijk. Met onze expert bespreek je of en hoe het nog beter zou kunnen, hoe bijvoorbeeld emotionalisering optimaal kan worden toegepast met stakeholders en leveranciers, of business focus voldoende wordt gehanteerd bij bepaling van strategie en uitvoering, welke andere mogelijkheden bestaan, etc

Training op loopbaan en professionele ontwikkeling: bekijk met een van onze experts wat jouw ontwikkeling en carrièreperspectief kan zijn, welke opleidingen (binnen en buiten InkoopAcademie) daarbij helpen en hoe je je daarbij optimaal kunt presenteren. 

Training op Mindset en Positionering: Verander met ondersteuning van onze expert de mindset van stakeholders, de visie van de directie en management. Verbeter de organisatie en aanpak van de inkoopfunctie binnen het bedrijf.  Verbeter de positie van inkoopprofessionals door gedegen inkoopmarketing. Win vertrouwen van strategische leveranciers en communiceer anders met de markt, etc

Lees meer over deze mogelijkheden op (https://www.inkoopacademie.nl/on-the-job/).

De experts vanuit InkoopAcademie die daadwerkelijk invulling gegeven aan deze activiteiten maken het verschil. Op basis van jouw specifieke vraag bekijken we welke expert vanuit zijn of haar ervaring het beste invulling kan geven aan de benodigde ondersteuning. Neem een kijkje op onze website om hun specifieke expertise te bekijken. https://www.inkoopacademie.nl/onze-experts/