Weer ‘in the pocket’

InkoopAcademie is al jaren Cedeo gecertificeerd. Iedere twee jaar voert Cedeo bij InkoopAcademie een audit uit. Deze audit is gericht op de kwaliteit van (opleidings-)dienstverlening, waarbij klanttevredenheid de hoogste prioriteit heeft. Er wordt gekeken hoe tevreden de klanten van InkoopAcademie zijn over de communicatie, leslocaties, lesmaterialen, verzorging, trainers enzovoorts. In een gesprek met de auditor geven zij dan een score van ‘zeer ontevreden’, ‘ontevreden’,’ niet tevreden/niet ontevreden’, ‘tevreden’ of ‘zeer tevreden’ voor ieder van deze onderwerpen.

Om het certificaat te behouden, moet minimaal 80% van de antwoorden in de categorie ‘tevreden’ / ‘zeer tevreden’ vallen.

Dit jaar heeft InkoopAcademie een score van 96,8% gehaald in deze categorieën, een kleine verbetering zelfs ten opzichte van de audit twee jaar geleden. 

Daarbij viel het Cedeo op dat de vraag over de tevredenheid over de trainers zelfs 90% ‘zeer tevreden’ scoort.

Wij zijn trots op deze klanttevredenheidsscore en op onze trainers voor het bereiken van dit resultaat.

De komende twee jaar blijven wij hard werken om deze tevredenheid te blijven realiseren.